Udvikling af AI use cases, AI løsninger og AI strategi

Vi udvikler generative AI use cases og AI strategi i samarbejde med vore kunder baseret på deres unikke virksomhedskontekst. Vi tilbyder AI use case workshops, AI strategiudvikling og fokuserede AI sessions skræddersyet til din virksomhed.

AI use case workshop


Vi faciliterer en 1-dags workshop (5h) med medarbejdere fra din virksomhed for at udvikle praktiske og værdiskabende AI use cases. Workshoppene er interaktive og efter workshoppene vil deltagerne ikke bare have udviklet use cases til virksomheden men også have redskaber til at være med til at drive AI use case udvikling i organisationen fremover.

AI strategi


Vi hjælper virksomheder med at udvikle en robust og operationel AI strategi, der sikrer værdiskabelse af AI samtidig med at den er fleksible, således den smidigt kan tilpasses i takt med den hurtige udvikling inden for generative AI.


Martin har formel certificering fra MIT Sloan School of Management (USA) i AI strategiudvikling fra executive programmet "Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy".

Evaluering af AI potentiale i din virksomhed


zitilite går igennem afdelingerne og funktionerne i din virksomhed for at evaluere potentialet for AI og for at identificere praktiske og værdiskabende anvendelser af AI.

Eksempler på anvendelser af AI i virksomheder:

 • Markedsanalyse 

 • Udbud- og efterspørgselsanalyse

 • Konkurrentanalyse

 • Due diligence og business intelligence (opkøb, leverandører, partnere, konkurrenter osv.)

 • Forretningsmulighedsscreening (identifikation af markeder, leverandører, kunder, partnere)

 • Patentanalyse (draft, FTO analyse,, objection, opposition, forsvar osv.)

 • Kontraktanalyse

 • Investeringsanalyse (virksomheder, tendenser osv.)

 • Strategi-, scenarie- og risikoanalyse

 • AI-assisteret rapportering (med og uden in-context learning af GPT modeller)

 • Business development

 • Kommunikation

 • Standardprocedurer og workflows

 • Dataanalyse

 • Udvikling af dataanalyseapplikationer

 • AI-assisteret operations support (f.eks. optimering af olieproduktion, brøndintervention,

  brøndovervågning osv.)

 • Andre behov? Send en forespørgsel

zitilite AI workflow builder


Vi leverer og udvikler skræddersyede AI use cases med workflows og to-the-point use case "cook-books" til din virksomhed.


Baseret på en beskrivelse af den oopgave du ønsker løst med AI og relevant input udvikler zitilite et komplet AI workflow med beskrivelse af

 • AI tools (brug, konfidentialitet etc.)
 • Data til use casen
 • AI prompts
 • Fremgangsmåde


Send en beskrivelse, få et tilbud og få en færdigudviklet AI use case!


AI Solutioning Session


Brug generative AI og få udviklet et AI workflow til at løse specifikke eller generelle opgaver i et  fokuseret 2.5 times forløb:

- 30 min pre-session: Problemformulering og kontekst

- 1.5 t session: AI solutioning af case vha. AI tools og AI workflow

- 30 min follow up: QnA og justering


AI Solutioning Session kan afholdes fysisk eller virtuelt.Eksempler på AI use cases

 • Innovationsprocesser
 • Datavidenskab, forretningsanalyse og R-programmering
 • Logistik (SLA'er, planlægning, prioritering osv.)
 • Biomedicinsk R&D, assistance og analyse
 • Konkurrentanalyse
 • Juridisk analyse
 • Patentanalyse
 • Financiel analyse
 • Kontraktanalyse og "Smart contracts"
 • Due diligence 
 • AI-baseret patentanalyse (FTO, kravskrivning, patentanalyse, patentindsigelse, patentforsvar, patentkrænkelse)
 • AI-baseret due diligence og revision af virksomheder
 • Strategi, scenarie- og risikoanalyse
 • R&D (akademia og virksomheder) - assistance, planlægning og analyse
 • Kontekstualiseret generativ AI
 • Olie- og gasapplikationer af (kontekstualiseret) generativ AI
 • Sportanalyse (f.eks. fodbold)
 • Forretningsudvikling
 • AI-assisteret beslutningsanalyse
 • Læsning og opsummering af dokumenter samt aftaler og kontrakter - vurder risici og fordele
 • Administrative opgaver
 • HR-processer
 • Personlig læring og uddannelse
 • Revision (forretning og rapporter)
 • Fremstillingsprocesser og optimering
 • Risiko- og SWOT-analyse
 • Tekstanalyse
 • Uddannelse og læring
 • Teknologioverførselskontor (TTO) opgaver
 • Generering af datasæt
 • Korrekturlæsning
 • Projektledelse og planlægning
 • Tekst-til-stemme
 • Tekst-til-video
 • Billedanalyse
 • Datakvalitetsanalyse


.. Og mange andre!

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud

 
 
 
 
 
unsplash