AI kurser

Vi tilbyder AI kurser af høj faglig kvalitet til virksomheder og organisationer af alle størrelser. Alle kurser er dybdegående, hands-on og har fokus på praktisk og værdiskabende brug af kunstig intelligens i deltagernes arbejdshverdag. Der kræves ingen forhåndskundskab indenfor kunstig intelligens og efter kurserne vil deltagerne kunne anvende generative AI fra Dag-1.

Testamonials fra nogle af de virksomheder der tidligere har fulgt kurserne kan tilsendes ved forespørgsel.


Alle kurserne kan gennemføres face-to-face eller virtuelt.

Generative AI til virksomhedsapplikationer - Basics

Grundlæggende om generative AI og sprogmodeller (LLM)

GPT4 og ChatGPT

Oversigt over AI værktøjer

Praktiske Use Cases for virksomheder

Bing Copilot (Microsoft)

ChatGPT Vision

Prompt Engineering for Generative AI (best principles)

Begrænsninger ved generative AI

Praktisk udvikling af AI use cases i virksomheder

Azure OpenAI og Azure AI Studio

Introduktion til customized GPTs

Dall E3 (text to image)

Introduktion til Microsoft O365 Copilot (Word, Powerpoint, Excel, Chat, Edge)

Microsoft 365 Copilot

Grundlæggende om generativ AI og store sprogmodeller (LLMs)

OpenAIs GPT4-model som fundament for MS Copilot

Praktiske anvendelseseksempler af AI for virksomheder

Prompt Engineering for Generative AI (best principles)

Begrænsninger ved generative AI

Microsoft Bing Copilot - brug af generativ AI til arbejde på internettet

Microsoft Bing Copilot - brug af generativ AI til arbejde på PDF'er, filer og billeder

Microsoft O365 Copilot - Sådan fungerer det og dets forbindelse til GPT4-modellen

Microsoft O365 Copilot i Word, PowerPoint og Excel

Microsoft O365 Copilot Chat

Billedgenerering med MS Copilot

Kort intro til Microsoft Azure OpenAI og Azure AI Studio (f.eks. til kontraktanalyse, juridisk analyse osv.)

Udvikling af AI-anvendelsescases i virksomheder

Generative AI til virksomhedsapplikationer - Intermediate


Udvidet prompt engineering

Customized GPTs

Avanceret dataanalyse vha. Code Interpreter og Wolfram Alpha

Avanceret dataanalyse vha. Wand.ai og Julius.ai

Microsoft O365 Copilot (Word, Powerpoint, Excel, Chat, Bing, Edge)

Andre vigtige AI tools: Mistral, Claude, Perplexity og Google Gemini (Pro og Advanced)

Azure OpenAI og Azure AI Studio

In-context learning (ICL) / Retrieval Augmented Generation (RAG): Kontekstualiseret generative AI

Introduktion til OpenAI APIs

Seneste udvikling indenfor generative AI

Hands-on Short-Course: Dataanalyse vha. AI


Prompt engineering ved brug af Advanced Data Analytics fra OpenAI

Andre AI data analytics tools:  F.eks. Wolfram Alpha, Julius mv.

Business analytics

Analyse af data fra filer, pdfs og websites

Dataanalyse vha. ChatGPT Vision

Statistisk analyse

Analyse af årsrapporter og financiel data

Drawing-to-Product app development vha. ChatGPT Vision

Udvikling af dataanalyse applikationer i R og Python

Tidsserie-prediktion (f.eks. salg, aktiekurser, valutakurser etc.)

AI-Session for bestyrelser: Muligheder med generative AI og AI strategi-elementer


Introduktion til generative AI

Overblik over vigtige AI tools for anvnedelser i virksomheder

Eksempler på praktiske forretningsapplikationer og use cases

AI - in-context learning, legal analyse og data konfidentialitet

AI tools til forskellige formål: OpenAI, Azure OpenAI m.fl.

Anvendelsesområder og begræsninger

AI strategi-elementer


Efter sessionen er der mulighed for follow-up sessions med fokus på praktiske eller strategiske aspekter.


Generative AI til virksomhedsapplikationer - Special Topics


Kommunikation og "content creation"
Dokumentation og rapportering
Kodning
Markedsanalyse
Logistikplanlægning
Patentanalyse
Financiel analyse
Forretningsudvikling
Tekniske rapporter
Juridisk analyse
Kontraktanalyse
Kundeanalyse
Patentanalyse
Data- og forretningsanalyse

Dataforarbejdning og -analyse
Trendanalyse og mønstergenkendelse

Data kvalitetsanalyse

Konkurrentanalyse og "competitive intelligence"
Innovation
Evaluering af driftsperformance
Revision
Due diligence 
Scenarieanalyse
Risiko- og mulighedsanalyse
Markedsanalyse
Beslutningsanalyse
Brug af generative AI til olieproduktion og brønd-operation
Projektledelse
Diverse administrative opgaver


Vi vil kunne levere AI kurser med andre "special topics" efter ønske

Generative AI til virksomhedsapplikationer - Dybdegående dataanalyse og forretningsanalyse (Advanced)


Prompt engineering med fokus på business og dataanalyse

Dybdegående brug af generative AI til basal og advanceret dataanalyse

Udvikling af scripts og software-applikationer vha. ChatGPT (f.eks. Python, R og RShiny)

Brug af AI til debugging og kommentering af dataanalyse-kode

AI til dataanalyse af filer (Excel, txt, csv.) 

AI til dataanalyse af ustruktureret data og billeder

Logik-baseret "pseudo-coding" vha. AI til praktiske virksomhedsanvendelser

Dybdegående financielle analyser og forretningsanalyser

Udvikling af AI-baserede use cases

Introduktion til API'er (til inkorporation af generative AI i software)

Introduktion til word embeddings til kontekstualiseret kunstig intelligens


Kontakt os og få et uforpligtende tilbud

 
 
 
 
 
unsplash